arrow_drop_up arrow_drop_down
EFT & Je verborgen lagen
25 January 2021 

EFT & Je verborgen lagen

Dit is de zevende blog uit een serie van 10 blogs over geavanceerde EFT.

De avontuurlijke kant van EFT is dat het nooit een rechte lijn is, zoals het leven zelf kan het je volledig verrassen. Je kunt je probleem heel duidelijk hebben en er heel zeker over zijn. Misschien claim je het zelfs wel alsof je leven ervan af hangt, DIT IS MIJN PROBLEEM! Maar tijdens je EFT-sessie kan zich een compleet nieuwe en verborgen laag aandienen. Hoe komt dat, waarom gebeurt dit?

EFT gaat over het loslaten van opgesloten energie

Mentaal gezien is het normaal dat je denkt dat A jouw probleem is en daarom ga je op probleem A tappen. Maar omdat EFT gaat over het loslaten van opgesloten energie in je lichaamsherinnering en op op energetisch niveau, heb je te maken met wat wij noemen ‘de hoogste relatieve waarde'.

Concreet betekent dit dat het niet je mind is die dicteert wat er moet worden aangepakt. Maar het is je fysiologie, je lichaamsherinnering, die aangeeft wat er echt moet worden aangepakt in de onderstroom. Daarom lijkt het alsof een ‘nieuwe' laag, of probleem B, zich aandient tijdens een sessie, terwijl dat in werkelijkheid ‘het echte probleem' is dat naar boven komt. Dit nieuwe of echte probleem zal altijd het probleem zijn dat de grootste fysiologische storing of de hoogste fysiologische belasting veroorzaakt.

Daarom is EFT zo'n krachtig hulpmiddel bij heling, omdat het zo organisch en zelfcorrigerend is. Het maakt uiteindelijk niet uit waar je begint met tappen, want je komt altijd terecht waar je in de eerste plaats moest zijn.

De traditionele EFT

Op de manier waarop EFT traditioneel wordt onderwezen, leer je tijdens een tap-sessie apart om te gaan met deze ‘nieuwe' laag die aan de oppervlakte komt. Je behandelt elk probleem afzonderlijk en tapt op elk probleem in een aparte sessie. Dus je bent klaar met tappen op probleem A. En dan start je een nieuwe sessie door op probleem B te tappen.

EFT & Je verborgen lagen

Wij leren je om te gaan met verborgen lagen, door beide problemen te benaderen als onderling verbonden. We leren je hoe je op allebei kan tappen in dezelfde sessie. Door probleem A. langzaam te laten wegebben en probleem B. langzaam in te brengen tijdens een en dezelfde tap-sessie.

About the author
Bij Briant Donker Curtius [1958] en Jaldhara Groeneveld [1960] loopt Persoonlijke Ontwikkeling en Innerlijke Bevrijding, al vanaf dat ze jonge 20-ers waren, als een gemeenschappelijke rode draad door hun leven. In de afgelopen 40 jaar hebben ze zich persoonlijk en professioneel bekwaamd in het doorgronden en transformeren van menselijk gedrag. Dit heeft hen gesmeed tot de leiders in innerlijke bevrijding die ze vandaag zijn. Ze faciliteren en zijn de bedding voor de transitie naar innerlijke bevrijding. In deze transitie leren ze je de beweging te maken van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid, van zelfontkenning naar zelfacceptatie en van innerlijke verwarring naar innerlijke helderheid. Sinds 2014 reizen ze over de wereld en werken en wonen ze locatie onafhankelijk. Op dit moment (2021) wonen ze op Bali.