arrow_drop_up arrow_drop_down
EFT & Het inbrengen van een intentie
27 January 2021 

EFT & Het inbrengen van een intentie

Dit is de achtste blog uit een serie van 10 blogs over geavanceerde EFT.

Intentie inbrengen

Als je jezelf afvraagt ‘welk resultaat wil ik behalen' voordat je aan je sessie begint, zal dat een grote impact hebben op het resultaat en de kwaliteit van je EFT-tapsessie.

Het is tegelijkertijd ook een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat die vraag altijd concurreert met je drang om je onmiddellijk te ontdoen van alles wat je op dit moment dwars zit.

Laat me je een voorbeeld geven: ‘je voelt je momenteel emotioneel beperkt en dit is een terugkerend probleem waar je last van hebt'. Omdat je dat gevoel niet leuk vindt, begin je erop te tappen om het te laten verdwijnen. En omdat je met tappen dit emotioneel beperkte gevoel loslaat, zal het verdwijnen. Maar het verdwijnt alleen tijdelijk, totdat het weer wordt geactiveerd.

Begrijp ons niet verkeerd, in wezen is dit waar tappen over gaat, je tapt op een gevoel of een probleem dat je dwars zit, dus op deze manier tappen is een goede zaak. Maar het is ook 1-dimensionaal: je hebt een probleem, je tapt op het probleem, het probleem is opgelost en je gaat verder.

Ruimte maken voor nieuwe lagen

Door jezelf af te vragen ‘welk resultaat wil ik behalen' maak je ruimte voor een totaal andere laag die je kan aanraken en waarmee je kan werken tijdens je tapsessie.

Laten we bij het voorbeeld blijven dat je je niet meer emotioneel beperkt wilt voelen. Door jezelf af te vragen ‘welk resultaat wil ik uit deze sessie halen' voordat je begint te tappen, dwing je jezelf om in de helikopter stand te gaan staan en dwing je jezelf om na te denken over het resultaat van de tapsessie. Dus, wat wil je echt?

Je wilt je zeker niet beperkt voelen; je wilt je vrij voelen. Maar je vrij voelen is niet specifiek genoeg. Wat je echt wilt ervaren, is een permanente stroom van je vrij voelen.

Dus dat is het resultaat waar je op uit bent: ‘ik ervaar een permanente stroom van me vrij voelen'. Dus van dat gewenste resultaat maak je je intentie wanneer je begint met tappen. Het verschil is dat je op het gewenste resultaat gaat tappen in plaats van alleen maar op het wegwerken van het onaangename gevoel of het probleem.

Is het oké om op deze manier te tappen? Is het oké om een intentie in te brengen die het resultaat van je tap-sessie beïnvloedt? Ja, we hebben ervaren dat het erg goed werkt. Wanneer je een gewenste intentie inbrengt in je tapsessie, laat je niet alleen je probleem los, maar versnel je ook je hele transformatieproces.

Wij leren je hoe je het resultaat van een tap-sessie positief kan beïnvloeden door de juiste intentie in te brengen.

About the author
Bij Briant Donker Curtius [1958] en Jaldhara Groeneveld [1960] loopt Persoonlijke Ontwikkeling en Innerlijke Bevrijding, al vanaf dat ze jonge 20-ers waren, als een gemeenschappelijke rode draad door hun leven. In de afgelopen 40 jaar hebben ze zich persoonlijk en professioneel bekwaamd in het doorgronden en transformeren van menselijk gedrag. Dit heeft hen gesmeed tot de leiders in innerlijke bevrijding die ze vandaag zijn. Ze faciliteren en zijn de bedding voor de transitie naar innerlijke bevrijding. In deze transitie leren ze je de beweging te maken van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid, van zelfontkenning naar zelfacceptatie en van innerlijke verwarring naar innerlijke helderheid. Sinds 2014 reizen ze over de wereld en werken en wonen ze locatie onafhankelijk. Op dit moment (2021) wonen ze op Bali.